U bent particulier?

Wij staan klaar voor u

Op deze pagina leest u wat we voor u als particulier kunnen betekenen.

Opmeten van bouwgronden

Wanneer bouwgrond van eigenaar verwisselt, is het vaak verstandig om een landmeter te contacteren. Vaak wordt er namelijk onterecht van uitgegaan  dat de perceelsgrenzen en oppervlakten vastliggen bij het kadaster. Deze oppervlakten kloppen vaak niet en hebben geen juridische waarde. Zelfs indien er een plan bij de verkoopakte zit, doe je er beter aan de waardes te laten dubbelchecken om al of niet moedwillig verplaatste grenspalen uit te sluiten.

U wenst de juiste afmetingen van uw bouwgrond te kennen? Wij zorgen voor een nauwkeurig en accuraat opmetingsplan.

Opmeting van verkavelingen

U bent eigenaar van een (groot) stuk grond en weet niet wat hier mee te doen? Aarzel dan niet en contacteer ons voor meer informatie.
Voor het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een verkavelingsvergunning nodig. Deze kan u best aanvragen met het verslag van een landmeter.
Wij meten het te verkavelen terrein op waarbij de terreingrenzen nauwkeurig vastgelegd worden. Als landmeter volgen we het hele proces op om van een stuk grond een mooie, winstgevende verkaveling te verkrijgen.

Grensbepalingen

U wilt uw tuin afbakenen door het plaatsen van een afsluiting of een haag, dan is het best dat u de grenzen laat bepalen en laat vastzetten door het plaatsen van grenspalen. Dit is namelijk de enigste manier om 100% zeker te zijn dat u niets op de grond van uw buren plaatst. Zo voorkomt u eindeloze discussies en ruzies.

Plaatsbeschrijvingen

Zeer belangrijk voor de eigenaars van woningen en appartementen. Een plaatsbeschrijving legt de toestand vast bij de aanvang van de huur. Zo kan de eventuele huurschade bij het einde van de huur bepaald worden. Een plaatsbeschrijving kan ook als bewijsmateriaal dienen op een rechtbank. Ook als er in de buurt grote werken bezig zijn, is het nuttig een plaatsbeschrijving te laten uitvoeren. Zo kunt u eventuele schade verhalen op de veroorzaker.

Schattingen

U heeft alle voordeel bij een objectieve waardebepaling van uw onroerend goed. Een landmeter heeft geen baat bij het overschatten ervan. Van ons, als onafhankelijk expert, krijgt u de correcte waarde van uw onroerend goed in een goed uitgewerkt verslag op basis van vergelijkingspunten.

Muurovername

Muurovername is de handeling van opmeten en waarderen van een gemeen te maken scheimuur, en het opstellen van een juridisch document dat de aankoop van de muurgemeenschap bewijst.
Wij, als deskundigen in deze materie, stellen een gefundeerd verslag op met toevoeging van wijze van berekening van de waarde van de muur.
Enkel een landmeter-expert mag een PV van muurovername met bijbehorend plan opmaken en voorleggen ter registratie. Het gaat hier immers om het regelen van een geval van gemeenheid, waarvoor enkel een landmeter-expert bevoegd is.
Doe beroep op ons voor:
– Berekening van de kostprijs van de muur
– Opmeting en opmaak plan
– Registratie

Hoogtemeting

De hoogtemeting heeft als doel het perceel in hoogte in kaart te brengen.
Ontwerpers maken van deze plannen, profielen en digitale terreinmodellen gebruik om de inplanting van een nieuwbouw of wegen te kunnen bepalen. Alle hoogtemetingen kunnen aangesloten worden op de TAW (Tweede Algemene Waterpassing) of via een eigen referentie (vb. Dorpel aanpaler).

Stedenbouwkundig attest

De aanvraag van een stedenbouwkundig attest (vroeger stedenbouwkundig attest 2) is eigenlijk een principiële bouwaanvraag: er wordt aan de overheid een akkoord gevraagd dat een bepaalde grond bebouwbaar is, en tevens welke gebouwtypes, voorschriften,… mogelijk zijn.
Stel u wil bijvoorbeeld een grond aankopen, dan geeft dit attest u de zekerheid dat de grond inderdaad bebouwbaar is, zonder verrassingen. Zonder een geldig stedenbouwkundig attest heeft u deze zekerheid meestal niet.
Wij behandelen uw aanvragen van stedenbouwkundige attesten. Wij zullen naast de opmeting van het eigendom de nodige administratieve formaliteiten voor u doen zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de specifieke regelgeving.

Opmaak van erfenissen

Schattingen van onroerende goederen bij nalatenschappen mogen in Vlaanderen enkel nog door erkende landmeters gebeuren. Wij zijn erkend! Niet onbelangrijk, wij helpen u ook met de opmaak van de aangifte.

Raf Ernots