U bezoekt deze site voor uw bedrijf?

Wij staan klaar voor u

Op deze pagina leest u wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Tracémetingen volgens de bestekken van GRB-Aquafin

Het meten van wegenwerken, rioleringen en verkavelingen gebeuren volgens de GRB normen van AGIV. Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) biedt met de GRB layerstructuren een oplossing aan om alle landmetingen op een gestandaardiseerde wijze en compatibel te laten uitvoeren.
Wij zijn gespecialiseerd in GRB-metingen en kunnen ook specifieke layerstructuren van studiebureaus ondersteunen.

GPS metingen

Bij grootschalige metingen zal de landmeter-expert bijna vanzelfsprekend zijn meting inpassen in een landelijk referentiestelsel.

Maatvoering van bouwwerven

Het uitzetten van een maatvoering betekent het nauwkeurig uitzetten van basispunten (assen, kolommen, …) met behulp van moderne landmeetkundige apparatuur. Of het nu gaat om de bouw van een enkel woonhuis of van een volledig nieuwe wijk, de nieuwbouw van een verpleeghuis, uitbreiding van een parkeergarage, herbestemming van een monumentaal gebouw of de verbouwing van uw kantoorpand: een betrouwbare maatvoering staat aan de basis van elk bouwproces. Wij leveren precieze meetgegevens voor uw toekomstige en bestaande bouwlocaties.

Opstellen van rooilijnplannen

Een rooilijn is de door de overheid (gewest, gemeente, …) vastgelegde grens tussen het openbaar domein (de weg) en de aangrenzende private gronden.
De landmeter-expert is de best geplaatste persoon om uit te zoeken waar de rooilijn en de grens tussen het openbaar domein en het privaat domein ligt. Wij zoeken het graag voor u uit.

Afkoppelen van rioleringsstelsel naar een gescheiden riolering

In Vlarem II (Vlaamse Reglementering Milieu) wordt een gescheiden rioleringsstelsel verplicht bij de aanleg of heraanleg van rioleringen. Het regenwater moet gescheiden worden van het afvalwater. Deze scheiding geldt zowel voor openbare gedeelten als voor privaat domein.

Wat gebeurt er precies?
Aanleg van twee aparte rioolnetwerken:
– Regenwaterafvoer (RWA): dit is water afkomstig van regen, sneeuw en hagel dat afvloeit via daken en andere verharde oppervlakken.
– Droogweerafvoer (DWA): xit is afvalwater afkomstig van badkamer, keuken en toilet.

Afkoppeling is verplicht bij:
– Nieuwbouwwoningen
– Grote verbouwingswerken
– Heraanleg van riolering in een straat.

As-built

Een as-built meting is een opmeting van de bestaande toestand na de beëindiging van de werken. Na de werken wordt de nieuwe situatie opgemeten en op plan gebracht. De uiteindelijke uitvoering van een bouwproject varieert vaak van het oorspronkelijke ontwerp. Daarom wordt na afronding van de werken een as-built meting uitgevoerd.

Een As-built plan is geen verbeterde en aangepaste versie van een ontwerpplan, maar een plan opgemaakt op basis van een nieuwe, correcte opmeting.

Plaatsbeschrijving

Aannemers van wegeniswerken, bouwwerken en afbraakwerken, hebben een plaatsbeschrijving nodig. Om betwistingen met de buurtbewoners of de overheid, na het einde van de werken, te voorkomen is een plaatsbeschrijving zeer nuttig. Wanneer er door hun werken schade aan de constructies optreedt, zijn zij verantwoordelijk.
Tip : Zelfs al is er geen plaatsbeschrijving vereist, dan is het toch dikwijls nuttig om een plaatsbeschrijving vóór de werken uit te voeren omdat de eigenaars zich vaak niet bewust zijn van bestaande barsten.

Grondverzetberekening

In het kader van grondaanvullingen of grondafgravingen kan het grondverzet berekend worden. Er wordt een hoogtemeting uitgevoerd vóór de werken en een hoogtemeting na de werken. De twee terreinmodellen kunnen boven elkaar gelegd worden zodat een grondverzet kan berekend worden. Hierbij dienen ook lengte- en dwarsprofielen te worden opgemaakt.

Gerechtsexpertise

Wij treden op als gerechtsexpert voor de rechtbank van eerste aanleg Limburg.

Raf Ernots